top of page

Rubén Suárez amb Tinna Pla

presenten els espectacles:

 

F O M E N T  D E  L A  L E C T U R A  

Aquest projecte d’animació a la lectura s’adapta a un ventall molt ampli de públic. En forma d’obra lúdica, Jugant, ballant, cantant o com obra de teatre; també en forma de conte o senzillament com a obra poètica. Utilitza la poesia i la música com a vehicle conductor.

           La musicalització de poemes és una eina que ens ajuda a apropar les obres poètiques a tots els nivells. Llegint, cantant, jugant o ballant, tot al voltant de la poesia i la música.

Canta, juga, balla... poesia!          Teatre a l'aula           Del conte a la poesia    Entre poetes 

bottom of page